• Kőzet / Lapis

Egy különleges régészeti lelet-együttes a Nyírségből – a nyírlugosi óriási obszidián magkövek

A hazánk területéről előkerült obszidián anyagú régészeti emlékek közül kétségkívül a nyírlugosi magkövek (nukleuszok) a legkülönlegesebbek. Az első nagyméretű és különleges szépségű magkövek 1923-ban kerültek elő a nyírségi homokos talajjal fedett szántóföldön. Az első leletek előkerülését követően elvégzett szisztematikus feltárások…

Obszidiánáradat

Egy különleges kőzetfeltárás Tolcsván: obszidialitos lapillitufa Szenzációs geológiai érték mutatkozott meg Tolcsván. Első ránézésre vulkáni törmelékes kőzetfeltárásnak tűnik, amelynek egyik részlete olyan durvaszemcsés törmelékár-üledék képét mutatja, amely mátrixában a blokk- és lapillidarabkák anyaga obszidián – pontosabban obszidialit. Ez a felület…

Az obszidián-áramlásokról (1.)

(Egy film, néhány mondat, képek és ábrák az obszidián keletkezéséről)   2013. januárjában először nyílt lehetőség, hogy vulkanológusok, geológusok közvetlenül megszemlélhessenek egy működő obszidiánláva-folyást a chilei Puyehue–Cordón Caulle két egybeolvadt vulkánkomplexumán (Andok, Patagónia) kétezer méterrel a tengerszint felett. De nem…

Obszidián-karakterológia (1.)

A „zempléni obszidián” típusai. (Tézis) A Kárpát-medencében, a Kárpátok hegyvonulataiban három obszidiánlelőhely-csoportot különíthetünk el. A régészeti kutatás a Zempléni-szigethegységben található obszidiánokat a „kárpáti 1”-es (C1 – szlovákiai), a Tokaji-hegység (Tokaj–Hegyalja és környéke) obszidiánjait „kárpáti 2”-es (C2 – magyarországi), a Nagyszőlősi-hegység…

Az ögle

Mádtól Szőlőskéig terjedően mindhárom geológiai lelőhely-csoport obszidián gumóinak közös jellemzője, hogy felszínük a mállás következtében jellemzően szürkés, fénytelen, a grafitszürke, szürkésfekete, fekete vagy vöröses alapszín csak a friss törési felületeken figyelhető meg. Felszínük gyakran rücskös, rajtuk szabálytan alakú mélyedések vannak.…